Regulamin serwisu Quantor.pl

REGULAMIN SERWISU QUANTOR.PL Z DNIA 10.05.2019r.

Definicje

§1

 1. Quantor to serwis internetowy dostępny w domenie quantor.pl, zwany dalej Serwisem, prezentujący kursy walut i informacje o wybranych kantorach stacjonarnych i internetowych.
 2. Osoba, która uzyskała dostęp do serwisu poprzez adres internetowy quantor.pl i przegląda lub wykorzystuje dowolne elementy zawarte w Serwisie zwana jest dalej Użytkownikiem.
 3. Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu dokonuje Transakcji, zwany jest dalej Klientem.
 4. Wymiana waluty w kantorze przez Klienta, obejmująca takie elementy jak: typ Transakcji (skup lub sprzedaż), walutę, ilość waluty, oraz wartość złotową (lub kurs), zwana jest dalej Transakcją.
 5. Gwarancja Kantoru na wykonanie Transakcji według ustalonych warunków, oznacza faktyczną (dostępność gotówki, pracownika) i techniczną (kasa fiskalna, prąd) gotowość Kantoru do przeprowadzenia natychmiastowej Transakcji, zwana jest dalej Rezerwacją.
 6. w czasie ważności Rezerwacji.
 7. Okres czasu ważności Transakcji wyrażony w minutach, ustalony wcześniej wspólnie przez Serwis i kantor, którego naliczanie rozpoczyna się w momencie utworzenia Rezerwacji, zwany jest dalej Rezerwacją.
 8. System umożliwiający Klientowi dokonanie płatności na rzecz Serwisu, zwany jest dalej Dotpay.
 9. Dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu, które pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego korzystania Serwisu z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane, zwane są dalej Plikami cookies.
 10. Właścicieli serwisu reprezentuje firma Quantor Sp. z o. o., zwana dalej Administratorem, która zajmuje się prowadzeniem i utrzymaniem Serwisu.

Postanowienia ogólne

§2

 1. Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki korzystania z Serwisu oraz ustala prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
 3. Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności
  1. rodzaje i zakres czynności dostępnych w ramach korzystania z Serwisu;
  2. warunki korzystania z Serwisu;
  3. zasady korzystania z Serwisu;
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, za dostęp i przeglądanie jego zawartości Administrator nie pobiera opłat od Użytkownika.
 6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. MS Internet Explorer w wersjach 8.x i 9.x lub nowszej lub
  2. Google Chrome w wersjach od 16.x do 21.x lub nowszej lub
  3. Mozilla Firefox w wersjach od 3.x do 14.x lub nowszej lub
  4. Opera w wersjach od 11.x do 12.x lub nowszej lub
  5. Apple Safari 5.x lub nowszej z,
  6. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  7. pełne wykorzystanie funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od konieczności zainstalowania oprogramowania typu JavaScript, a także zaakceptowania w ustawieniach przeglądarki plików Cookies.
 7. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia z dostępem do Internetu, które pozwala na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiających wyświetlanie stron www.
 8. Podstawowym przeznaczeniem Serwisu jest porównywanie kursów walut w wybranych kantorach oraz dostarczanie informacji o punktach i platformach wymiany.
 9. Podstawowym wykorzystaniem Serwisu jest przeglądanie zawartych w nim podstron, treści, danych, zestawień oraz materiałów graficznych w przeglądarce internetowej.
 10. Zabrania się użytkowania Serwisu w sposób niezgodny z jego podstawowym wykorzystaniem oraz w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 11. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
 12. Dane dotyczące przelewów pieniężnych udostępnione przez Użytkownika, w szczególności numer konta bankowego Użytkownika oraz adres e-mail Użytkownika zostaną udostępnione wyłącznie Dotpay, celem realizacji Transakcji. Ww. dane będą przechowywane przez Administratora bez ograniczeń czasowych z zachowaniem należytej staranności i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa oraz spełniając wszelkie wymogi prywatności, w szczególności w zakresie RODO.
 13. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Korzystanie ze strony z włączoną obsługą ciasteczek oznacza ich akceptację.
 14. Administrator wykorzystuje pliki cookies zgodnie z określoną polityką cookies oraz zarządza danymi osobowymi zgodnie z polityką prywatności.

Zawartość serwisu

§3

 1. Prezentowane w Serwisie zestawienia cen i kursów walut mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Przed skorzystaniem z oferty wybranego kantoru należy sprawdzić aktualny kurs bezpośrednio w kantorze.
 3. Informacje publikowane w Serwisie pochodzą bezpośrednio od pracowników kantorów lub z ogólnodostępnych źródeł, takich jak strony WWW kantorów czy tablice informacyjne.
 4. Dane kursów walut, prezentowane w Serwisie, aktualizowane są ze zmienną częstotliwością.
 5. Administrator zobowiązuje się informować Użytkownika o dacie ostatniej aktualizacji każdego z prezentowanych w Serwisie kursów.
 6. Administrator dołoży wszelkich starań, by prezentowane w Serwisie informacje o kursach i kantorach były aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za możliwe rozbieżności.
 7. Ewentualne rozbieżności publikowanych kursów i informacji o kantorach względem rzeczywistości nie stanowią podstaw do roszczeń wobec Administratora.

§4

 1. Wszystkie znaki towarowe banków oraz kantorów są własnością ich prawowitych właścicieli i umieszczone są w Serwisie jedynie w celach informacyjnych.
 2. Treści i materiały graficzne zawarte w Serwisie, z wyłączeniem §4 pkt. 1., są własnością Administratora.
 3. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania poza Serwisem treści i elementów graficznych zawartych w Serwisie.
 4. Publikowanie i wykorzystywanie całości lub części zestawień prezentowanych w Serwisie wymaga zgody Administratora.

Korzystane z serwisu

§5

 1. Użytkownik, w oparciu o dostępne w serwisie dane dotyczące oczekiwanych warunków Transakcji zgodnych z aktualną ofertą kantoru, decyduje o pobraniu i obliczeniu aktualnych warunków Transakcji.
 2. Jeżeli dany kantor obsługuje w ramach swojej działalności Transakcje z użyciem systemu Dotpay, Użytkownik każdorazowo ma możliwość wyboru pomiędzy uzyskaniem złotówkowej części transakcji w postaci gotówkowej lub przelewem bankowym. W przypadku, gdy kantor nie obsługuje ww. systemu, domyślną formą rozliczenia Transakcji jest gotówka.
 3. Gotówkowy sposób rozliczenia Transakcji powoduje automatyczne utworzenie Rezerwacji albo wysłanie zapytania do Kantoru dotyczącego potwierdzenia warunków Transakcji. W przypadku ich potwierdzenia przez kantor, tworzona jest Rezerwacja.
 4. Rozliczenie Transakcji w formie przelewu bankowego, po dokonaniu odpowiednich czynności technicznych przez Serwis, powoduje konieczność: 1) podania przez Użytkownika numeru konta bankowego (w przypadku skupu waluty przez kantor) lub 2) dokonania płatności przez Dotpay (w przypadku sprzedaży waluty przez kantor). Poprawne wykonanie czynności skutkuje utworzeniem Rezerwacji i obowiązkiem kantoru do gotowości wydania i/lub pobrania odpowiedniej ilości gotówki w odpowiedniej walucie, zgodnie z warunkami zamówienia.
 5. Podstawą do odbioru gotówki przez Klienta jest dokonanie opłaty za pośrednictwem systemu Dotpay w terminie 60 minut,oraz doprowadzenie poprzez przedstawienie na ekranie smartfonu/tabletu lub w formie wydruku papierowego, do zeskanowania przez urządzenie skanujące w kantorze unikalnego kodu QR potwierdzającego realizację uprzednio dokonanej Rezerwacji.
 6. Każdorazowo, unikalny kod QR musi posiadać dane zgodne z dokonywaną Transakcją (w szczególności właściwą datę, kwotę i walutę zamówienia) i pochodzić wyłącznie bezpośrednio z Serwisu. Dostarczenie unikalnego kodu QR następuje za pośrednictwem wiadomości SMS w formie linku do domeny quantor.pl. Aktywacja linku wygeneruje żądanie wpisania kodu PIN skierowane do Klienta. Kod PIN zostaje uprzednio udostępniony Klientowi w ekranie końcowym portalu quantor.pl na końcowym etapie tworzenia zamówienia. Każdorazowo finalizacja Transakcji będzie potwierdzona poprzez wysłanie Klientowi potwierdzenia w formie wiadomości SMS.
 7. W przypadku zgubienia przez Klienta kodu PIN, może on w nieprzekraczalnym terminie 5 (pięciu) dni od momentu opłacenia zamówienia skierować do Serwisu prośbę o przedstawienie kodu PIN. Zapytanie może zostać skierowane wyłącznie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: rezerwacje@quantor.pl lub wiadomości SMS na numer telefonu: (+48) 690-026-777. Serwis zastrzega sobie prawo do nieodbierania połączeń telefonicznych na podany numer. Zapytanie Klienta powinno zawierać: numer telefonu, na który rejestrowano zamówienie, datę zamówienia, kwotę zamówienia oraz walutę zamówienia. Jeżeli wszystkie podane przez Użytkownika dane przejdą poprawną weryfikację przez Serwis tj. będą zgodne z dokonanym zamówieniem oraz jeżeli nie zaistnieją inne negatywne przesłanki, Serwis w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin dostarczy na wskazany w zamówieniu numer telefonu Użytkownika kod PIN w formie wiadomości SMS.

§6

 1. Odbioru gotówki, która uprzednio została opłacona w formie przelewu, może dokonać dowolna osoba będąca w posiadaniu unikalnego kodu QR zamówienia. Klient akceptuje i godzi się na ponoszenie pełnego i wyłącznego ryzyka związanego z udostępnieniem, również nieintencjonalnym, unikalnego kodu QR osobom trzecim, a tym samym umożliwienia im odebrania gotówki. W tym zakresie, Klient zwalnia Serwis z odpowiedzialności z tytułu niedochowania przez siebie należytej staranności w zabezpieczeniu unikalnego kodu QR przed dostępem osób trzecich.

§7

 1. Warunki Transakcji, w szczególności dotyczące kwoty przelewu wyrażonej w PLN, mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy Klient dokona przelewu w czasie ważności Rezerwacji i tylko za pośrednictwem Dotpay, do którego zostanie automatycznie przekierowany przez Serwis. Maksymalny czas na dokonanie Transakcji wynosi od 30 (trzydziestu) do 90 (dziewięćdziesięciu) minut liczonych od momentu uzyskania zgody kantoru na dokonanie Transakcji. Różnice w czasie na dokonanie Transakcji wynikają z różnorodności kantorów i będą prezentowane Klientowi przed przeniesieniem go do Dotpay celem realizacji przelewu.
 2. Czas odbioru waluty opłaconej przelewem przez Klienta wynosi 14 (czternaście) dni liczone od momentu opłacenia zamówienia. Jeżeli w tym czasie nikt nie zgłosi się po odbiór zamówionej gotówki, kantor ma prawo do zlecenia wykonania przelewu zwrotnego otrzymanej kwoty na konto, z którego Klient dokonał uprzednio przelewu, na koszt Klienta. Koszt takiej operacji będzie stanowić prowizja dla Dotpay w wysokości adekwatnej do kwoty opłaconej w trakcie realizacji przelewu do kantoru przez Klienta. O zleceniu przelewu zwrotnego Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS.

§8

 1. Klient ma prawo do zrezygnowania z Transakcji w całości lub w części i zlecenia przelewu zwrotnego, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu najpóźniej przed momentem odbioru gotówki w kantorze. Zwroty pieniędzy zawsze będą pomniejszane o prowizję Dotpay w wysokości adekwatnej do kwoty opłaconej w trakcie realizacji przelewu do kantoru przez Klienta.
 2. Zarówno w przypadku rezygnacji, jak i niestawiennictwa Klienta w dopuszczalnym czasie odbioru waluty, jeżeli przelew zwrotny nie będzie możliwy z winy Klienta, po upływie 14 (czternastu) dni od momentu opłacenia zamówienia, kwota przechodzi na własność kantoru.
 3. Po odebraniu gotówki w kantorze i odejściu od okienka kantoru, Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji jakiejkolwiek czynności zaistniałej w procesie Transakcji.

Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu

§9

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, mailowo pod adres Email lub telefonicznie: (+48) 690-026-777.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

§10

 1. Administrator oświadcza, iż Serwis działa niezależnie od wszelkich zewnętrznych instytucji, w tym kantorów, e-kantorów, serwisów finansowych i porównywarek.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oraz współpraca wszelkich podmiotów z Administratorem są w pełni dobrowolne.
 3. Na wniosek właściciela kantoru istnieje możliwość jego usunięcia z Serwisu lub zmiany prezentowanych informacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji na stronie Serwisu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Administratora pod adresem http://quantor.pl/serwis/regulamin.html oraz w siedzibie Administratora. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Administrator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu z przyczyn technicznych i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkowników ani Klientów z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 7. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem polskim i wyłącznie to prawo winno być stosowane do jego interpretacji, w szczególności w przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a także w sytuacji sporu mającego za przedmiot postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych wyniku stosowania niniejszego Regulaminu zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 10. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące Serwisu należy kierować do Administratora pod adres: Email