Prawa autorskie

Copyright © 2012-2024 Quantor

Serwis Quantor.pl oraz wszelkie zawarte na nim treści i elementy, w tym znak towarowy Quantor, z wyłączeniem komponentów innych firm, jest prywatną własnością intelektualną, której operatorem jest Quantor Sp. z o. o, reprezentujące jej właścicieli.

Wszystkie znaki towarowe banków oraz kantorów są własnością ich prawowitych właścicieli i umieszczone są w seriwsie jedynie w celach informacyjnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zezwala się na użytkowanie serwisu pod warunkiem przestrzegania zasad regulaminu.

Komponenty innych firm

  • jQuery, Copyright 2013 jQuery Foundation and other contributors, [licencja]
  • Tipsy, Copyright 2008-2010 Jason Frame, MIT license
  • Dosis, Copyright 2011 Edgar Tolentino & Pablo Impallari & Igino Marini, Open Font License
  •